Slide PAYROLL SERVICE Spoľahlivé spracovanie miezd. +421 917 782 699

Spracovanie miezd efektívne a spoľahlivo

Sme firma zameraná predovšetkým na externé spracovanie miezd, ktoré spracúvame v špičkovom mzdovom programe HUMAN. Tento program je zárukou kvalitného spracovania miezd a personalistiky v súlade so stále sa meniacou legislatívou a jeho výstupné zostavy sú kompatibilné s akýmkoľvek účtovným programom.

Rôzne časy pracovnej doby

Vieme spracovať rôzne turnusy pracovnej doby a zmennosti, rôzne druhy pracovných pomerov či už vo verejnej správe, vo výrobe, administratíve, medzinárodnej kamiónovej preprave a pod.

Online

Uprednostňujeme elektronickú formu prijímania a odosielania spracovávaných údajov. Šetríme papiermi.

Žiadny únik citlivých infomácií

Externé spracovanie miezd zamedzí úniku citlivých mzdových či personálnych informácií.

Úspora peňazí

Naši klienti ušetria na mzdových a režijných nákladoch za internú mzdárku (cena práce, školenia, literatúra, dovolenky, rôzne benefity, sociálny fond) a zároveň má možnosť odpočtu DPH.

Payroll Service: Kto sme?

Sme firma, ktorá naším klientom vypracuje “doslova ušije na mieru” špeciálne výstupy do účtovníctva, reporty pre personalistov a iné klientom požadované reporty a štatistiky.

Vďaka naším dlhoročným skúsenostiam zo spracovanie miezd v rôznych odboroch vieme pomôcť Vašej firme pri optimalizácii mzdových nákladov.

Sme hrdí na spoluprácu s našimi klientmi

Referencie

Certifikáty

Mesačné spracovanie miezd obsahuje:

null
spracovanie podľa dochádzky
null
vystavenie podkladov pre účtovníctvo aj v anglickom jazyku

 

null
výplatné pásky aj v anglickom jazyku
null
pri neplatenom voľne či absencii spracovanie a odoslanie hlásení do SP a ZP
null
štatistické výkazy
null
príkazy na úhradu

 

null
pri PN odoslanie originálu do Sociálnej poisťovne, spracovanie a odoslanie hlásenia na ZP

 

null
spracovanie a odoslanie mesačných výkazov do poisťovní a povinných výkazov s iným intervalom

 

Spolupracujme

Ponúkame mesačné spracovanie miezd a personalistiku. Okrem toho ak potrebujete zabezpečiť aj účtovníctvo, naši zmluvní partneri sú vám k dispozícii.

  • 25 rokov skúseností

  • Externé spracovanie miezd
  • Personalistika

  • Účtovníctvo

Personalistika obsahuje:

null
prihlášky a odhlášky do poisťovní /občan SK
null
vypracovanie zápočtového listu

 

null
potvrdenie o príjme pre úrad práce

 

 

null
potvrdenia o príjme na daňové  účely

 

null
vypracovanie ELDP
null

vedenie agendy nemocenských dávok, agendy exekúcií, agendy príspevkov na rekreáciu a zostatky dovoleniek,

 

 

Spolupracujeme s účtovnými firmami a vieme zabezpečiť spracovanie jednoduchého a podvojného účtovníctva.

Služby nad rámec:

null
vystavovanie potvrdení o príjme pre banky, súdy a pod.
null
spracovanie a zadanie novej exekúcie, komunikácia s exekútorom

 

 

null
v prípade zamestnávania cudzincov vieme zabezpečiť spracovanie agendy voči Sociálnej poisťovni (prihlášky,odhlášky) Úradu práce (infokarta cudzinca), zdravotnej poisťovni (vybavenie preukazu poistenca, prihláška,odhláška).

 

 

 

Kontaktujte nás

Korešpondečná adresa

Na križovatkách 39,
821 04 Bratislava

Kontakt na mzdy

+421 917 782 699

E-mail

szabova@payrollservice.sk

Sídlo a fakturačná adresa spoločnosti: PAYROLL Service, s. r. o. Na križovatkách 39, 821 04 Bratislava IČO: 45569061 DIČ: 2023056904 IČ DPH: SK2023056904